พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท คือใคร? พร้อมประวัติของ “บิ๊กเจี๊ยบ” ว่าที่ ผบ.ทบ.

ชื่อของ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ได้รับการจับตามองมากขึ้น หลังจากอาจจะเป็นผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของบุคคลท่านนี้มาฝากกันนะครับ

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท คือใคร?

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท หรือ บิ๊กเจี๊ยบ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นหนึ่งในสองรายชื่อที่ได้รับการคาดหมายว่า จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก

ประวัติ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท

ชื่อจริง : พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

ชื่อเรียกในวงการ : บิ๊กเจี๊ยบ

วันเกิด  : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2500

อายุ : 58 ปี

ครอบครัว : เป็นบุตรของพันโท บุญโถม กับ นางจงจิตต์ สิทธิสาท มีพี่น้อง 3 คน คือ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท , นายธัชพงศ์ สิทธิสาท , นางธันยาภัทร เผ่าภูธร

สมรสกับ : เบญจวรรณ สิทธิสาท มีบุตรสองคนคือ นางสาวพาฝัน สิทธิสาท และ นายป้องชาติ สิทธิสาท

การศึกษา : จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27  (รุ่นเดียวกับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก , พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 และพลโท ภัทรพล รักษนคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก)

การรับราชการทหาร

สังกัด : กองทัพบกไทย

ปีที่รับราชการ : 2523 – ปัจจุบัน

  • พ.ศ. 2552 เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษการรับราชการ
  • พ.ศ. 2552 ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
  • พ.ศ. 2554 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
  • พ.ศ. 2556 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
  • พ.ศ. 2558 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.