ชนัตถ์ ปิยะอุย คือใคร? ประวัติท่านผู้หญิง ชนัตถ์ ปิยะอุย

ชนัตถ์ ปิยะอุย คือใคร? ประวัติท่านผู้หญิง ชนัตถ์ ปิยะอุย

ชนัตถ์ ปิยะอุย คือใคร?

ท่านผู้หญิง ชนัตถ์ ปิยะอุย เป็นผู้ก่อตั้งและอดีตประธานบริษัท ดุสิตธานี จำกัด รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมโรงแรม,สมาชิกวุฒิสภา,สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


ประวัติท่านผู้หญิง ชนัตถ์ ปิยะอุย

ชื่อจริง : ท่านผู้หญิง ชนัตถ์ ปิยะอุย

วันเกิด : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2464

เสียชีวิต : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อายุรวม : 99 ปี

การศึกษา : จบการศึกษาชั้นอนุปริญญาตรีเตรียมธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4

ครอบครัว : สมรสกับปวิต โทณวณิก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) (ฝ่ายใน)

ผลงานที่ผ่านมา

  • ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานบริษัท ดุสิตธานี จำกัด
  • อดีตนายกสมาคมโรงแรม
  • อดีตสมาชิกวุฒิสภา
  • อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2516

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.