เปลี่ยนชื่อค่ายทหาร (ค่ายพหลโยธิน และ ค่ายพิบูลสงคราม)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร โดยมีสองค่ายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชื่อดังนี้

เปลี่ยนชื่อค่ายทหาร

  1. “ค่ายพหลโยธิน” เป็นศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีที่ตั้งณ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “ค่ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร” และพระราชทานนามย่อว่า “ค่ายภูมิพล”
  2. “ค่ายพิบูลสงคราม” เป็น กองพลทหารปืนใหญ่ มีที่ตั้ง ณ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “ค่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และพระราชทานนามย่อว่า “ค่ายสิริกิติ์”

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.