ถ่ายทอดสดสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล 17 สิงหาคม 2561

ในวันที่ 17 สิงหาคม จะมีพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

โดยงานพิธีนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา  18.00 น.  ณ พระลานพระราชวังดุสิต  ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) เป็นประธานฝายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน 195 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน สามารถนำรถยนต์ไปจอดได้ที่ สวนสัตว์ดุสิตและสนามม้านางเลิ้ง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. มีรถรับ-ส่งเข้าบริเวณงาน

ดาวน์โหลดหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ คลิ้กที่นี่

ถ่ายทอดสดงานสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล 17 สิงหาคม 2561

สามารถรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  NBT   และ Thai TV Global Network (TGN)  หรือทางช่อง  NBT World หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ

รออัพเดทลิ้งค์ถ่ายทอดสด

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.