ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 คลิ้กที่นี่!! #เลือกตั้ง2566

ในประเทศไทย จะมีการเลือกตั้งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ในวันนี้ Zcooby ขอแนะนำลิ้งค์สำหรับตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่สามารถเช็คได้โดยใช้เพียงแค่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น

โดยทาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

โดยช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถดำเนินการได้ 4 ช่องทางดังต่อไปนี้

1.ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

2.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote

4.ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6)


กรณีไม่พบชื่อ หรือมีชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร?

ทั้งนี้ หากไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ -ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กกต. โทร.1444


ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์

โดยผู้ที่ต้องการตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านลิ้งค์นี้

https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

หรือท่านสามารถเช็คโดยการกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ได้ในช่องด้านล่างนี้

โดยเมื่อกรอกรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลักถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้

รายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  • วันที่เลือกตั้ง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  • ชื่อ
  • เขตเลือกตั้ง (หมายเลข)
  • หน่วยเลือกตั้ง (หมายเลข)
  • สถานที่เลือกตั้ง
  • ลำดับที่บัญชีรายชื่อ (หมายเลข)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.