เช็คสิทธิกลุ่มเปราะบาง รับเงินเยียวยา 3,000 บาท #กลุ่มเปราะบาง

สำหรับผู้ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม หากท่านต้องการเช็คว่า ท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทหรือไม่? สามารถตรวจสอบสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์ครับ


โดยมาตราการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ให้กับ 3 กลุ่มคือ กลุ่มเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และคนพิการ ตามมติ ครม. ที่เห็นชอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือ และเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เช็คสิทธิกลุ่มเปราะบาง

โดยคุณสามารถตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง พม. โดยเช็คได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ (เพียงใส่ข้อมูลเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลักในเว็บไซต์นี้

http://covid.m-society.go.th/

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.