พลอากาศตรี ชิดพงศ์ ทองกุม คือใคร? พร้อมประวัติโดยย่อหลังจากที่มีข่าว ราชกิจนุเบกษา ปลด พลอากาศตรี ชิดพงศ์ ทองกุม ให้ออกจากราชการ เรียกคืนเครื่องราชฯ หลายคนอาจจะสงสัยว่า เขาคือใคร วันนี้ Zcooby ขอนำข้อมูลคร่าวๆ ของบุคคลท่านนี้ครับพลอากาศตรี ชิดพงศ์ ทองกุม คือใคร?

พลอากาศตรี ชิดพงศ์ ทองกุม เป็นอดีตผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และเป็นแพทย์พระมงกุฎรุ่น 7 เชี่ยวชาญทางด้าน โสต ศอ นาสิกแพทย์

สาเหตุการถูกปลดของ พลอากาศตรี ชิดพงศ์ ทองกุม

เนื่องจากใช้อํานาจหน้าที่ในการแอบอ้างพระปรมาภิไธย เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ขาดจรรยาแพทย์และราชสวัสดิ์ นําข้อมูลทางการแพทย์ในพระองค์ไปเปิดเผย ลักพระราชทรัพย์ ซึ่งเป็นพระราชมรดกตกทอดอันศักดิ์สิทธิ์ ขาดเวรยาม ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ รวมทั้งหย่อนยานเพิกเฉยและละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ ประพฤติตนไม่ให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ทําให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งในราชการในพระองค์

ประวัติโดยย่อของ พลอากาศตรี ชิดพงศ์ ทองกุม

ชื่อ : พลอากาศตรี ชิดพงศ์ ทองกุม

ตำแหน่ง : อดีตผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

และพลอากาศตรีนายแพทย์ ชิดพงศ์ ทองกุม เป็นประธานกรรมการ บริษัท ไอ ไลค์ แอคทีฟ เน็ทเวิร์ค โกร จำกัด  โดยเป็นบริษัทขายตรงสินค้าประเภทบำรุงสุขภาพ รวมทั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท Richkar Herb World จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเครือข่ายเช่นกันBe the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.