คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2560

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2560 – เป็นธรรมเนียมของทุกๆ ปีที่ใกล้จะถึงวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันเสาร์ในสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี จะมีคำขวัญวันเด็ก ซึ่งนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้นจะเป็นผู้ตั้งคำขวัญ วันนี้ Zcooby จะพาคุณไปรู้จักคำขวัญวันเด็กปีนี้กันนะครับ

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2560 แต่งขึ้นโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีใจความดังนี้ครับ

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2560

เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

โดยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติในปีก่อนๆ จะเป็นดังนี้ครับ

คำขวัญวันเด็กย้อนหลัง 10 ปีล่าสุด

  • คำขวัญวันเด็ก 2550 – มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
  • คำขวัญวันเด็ก 2551 – สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
  • คำขวัญวันเด็ก 2552 – ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
  • คำขวัญวันเด็ก 2553 – คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
  • คำขวัญวันเด็ก 2554 – รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
  • คำขวัญวันเด็ก 2555 – สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
  • คำขวัญวันเด็ก 2556 – รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
  • คำขวัญวันเด็ก 2557 – กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง
  • คำขวัญวันเด็ก 2558 – ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
  • คำขวัญวันเด็ก 2559 – เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.