ชุมนุม อาจวงษ์ คือใคร? ประวัติและตำแหน่งของ พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์

ชุมนุม อาจวงษ์ คือใคร? ประวัติและตำแหน่งของ พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์

พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา

ชุมนุม อาจวงษ์ คือใคร?

พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม


ประวัติ ชุมนุม อาจวงษ์

ชื่อจริง : พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์

อายุ : 68 ปี

เสียชีวิต : 8 สิงหาคม 2565 (จากกรณีติดเชื้อในกระแสเลือด)

อาชีพ : สมาชิกวุฒิสภา

การศึกษา : จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือมือร์วิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, สาธารณรัฐเยอรมนี และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


ตำแหน่งที่ผ่านมา

  • สมาชิกวุฒิสภา
  • รองประธานคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา
  • ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวี
  • อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.