นักการเมือง ช. (ชื่อย่อ,ชื่อนำหน้า) มีใครบ้างในตอนนี้?

หลังจากที่มีข่าวว่า นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้เปิดเผยว่า กลุ่มคนที่อยู่บนเรือทั้ง 5 คน หลังเกิดเหตุได้มีการโทรประสานไปยังนักการเมืองคนหนึ่งที่มีอักษรย่อ . เพื่อขอความช่วยเหลือรวมถึงคำแนะนำ หลายคนอาจจะสงสัยว่า นักการเมืองที่มีอักษรย่อ ช. หรือชื่อที่นำหน้าด้วยตัวอักษร ช. มีใครบ้าง วันนี้ เรารวบรวมรายชื่อทั้งหมดมาให้ทราบครับ

นักการเมือง ช. มีใครบ้าง?

 • ชนก จันทาทอง (พรรคเพื่อไทย)
 • ชยุต ภุมมะกาญจนะ (พรรคภูมิใจไทย)
 • ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย)
 • ชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์)
 • ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ (พรรคก้าวไกล)
 • ชวลิต วิชยสุทธิ์ (พรรคเพื่อไทย)
 • ชัชวาลล์ คงอุดม (พรรคพลังท้องถิ่นไท)
 • ชัยชนะ เดชเดโช (พรรคประชาธิปัตย์)
 • ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ (พรรคเพื่อไทย)
 • ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ (พรรคพลังประชารัฐ)
 • ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (พรรคพลังประชารัฐ)
 • ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ (พรรคประชาธิปัตย์)
 • ชาญวิทย์ วิภูศิริ (พรรคพลังประชารัฐ)
 • ชาดา ไทยเศรษฐ์ (พรรคภูมิใจไทย)
 • ชินวรณ์ บุณยเกียรติ (พรรคประชาธิปัตย์)
 • ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ (พรรคเพื่อไทย)
 • ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง (พรรคพลังประชารัฐ)
 • ชูศักดิ์ แอกทอง (พรรคเพื่อไทย)
 • เชิงชาย ชาลีรินทร์ (พรรคพลังประชารัฐ)
 • เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ (พรรคเพื่อไทย)
 • โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี (พรรคภูมิใจไทย)
 • โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (พรรคพลังประชารัฐ)
 • ไชยวัฒนา ติณรัตน์ (พรรคเพื่อไทย)
 • ไชยา พรหมา (พรรคเพื่อไทย)

หมายเหตุ

 1. นักการเมืองที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ช. มีเพียง ชนก จันทาทอง (พรรคเพื่อไทย) เท่านั้นที่เป็นผู้หญิง นอกนั้นเป็นนักการเมืองชาย
 2. รายชื่อเหล่านี้เป็นนักการเมืองที่ยังคงดำรงตำแหน่งในรัฐบาลปัจจุบัน (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562)
 3. รายชื่อเหล่านี้ คัดลอกจากเว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (https://hris.parliament.go.th/)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.