มะเร็งเนื้อรก คืออะไร? รู้จักมะเร็งรก

หลังจากที่มีการชี้แจงข่าวที่ทางโรงพยาบาลได้ชี้แจงเรื่อง การตัดขาสาวกระบี่ 2 ข้าง ไม่เกี่ยวกับหมากัด แต่พบการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขาจนกล้ามเนื้อตาย พบเป็นเนื้อร้ายมะเร็งเนื้อรก ทำให้หลายคนเพิ่งเคยได้ยินชื่อของมะเร็งชนิดนี้ ทำให้เกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร? มีลักษณะอาการและความรุนแรงอย่างไรบ้าง? ทาง Zcooby ขอรวบรวมคำตอบมาให้ทราบครับ

มะเร็งเนื้อรก คืออะไร?

มะเร็งเนื้อรก หรือมะเร็งรก หรือมะเร็งโคริโอคาร์ซิโนมา(Choriocarcinoma) เป็นมะเร็งที่ถือกำเนิดจากเนื้อเยื่อที่ทั้งหมดพบในรก คือ’ เนื้อเยื่อรก ที่จัดอยู่ในกลุ่มมะเร็งคาร์ซิโนมา

เกือบทั้งหมดจะเป็นมะเร็งที่เกิดในมดลูก แต่ส่วนน้อยมากๆพบเนื้อเยื่อรกในอวัยวะอื่นๆได้บ้างเป็นครั้งคราว เช่นใน รังไข่ อัณฑะ ปอด และโพรงหลังเยื่อบุช่องท้อง

มะเร็งรก พบได้น้อยมาก น้อยกว่า 1% ของมะเร็งในระบบสูตินรีเวชทั้งหมด

อาการมะเร็งเนื้อรก

อาการของมะเร็งรก เป็นอาการที่พบได้ในโรคต่างๆทางสูตินรีเวช เช่น การติดเชื้อ ซึ่งอาการที่พบได้บ่อยที่สุด คือ มีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ ส่วนอาการอื่นๆที่พบได้ คือ หายใจลำบาก หอบ เหนื่อย ไอเป็นเลือด

อาจมีเกิดอาการคล้ายต่อมไทรอยด์เป็นพิษ/ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน เช่น เหงื่อออกมาก ใจสั่น มือสั่น หิวบ่อย ผอมลง

การรักษามะเร็งเนื้อรก

ก. การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด มักให้ยาเคมีบำบัดเพียงชนิดเดียว ในผู้ป่วยที่มีฮอร์โมน Beta hCG ต่ำ และเป็นโรคในระยะที่ 1 หรือ 2 แต่ถ้าเป็นโรคในระยะที่ 3, 4 หรือมีปริมาณ Beta hCG สูง หรือโรคตอบสนองไม่ดีต่อยาเคมีบำบัดชนิดเดียว แพทย์จะให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหลายชนิดร่วมกัน

ข. การรักษาด้วยการผ่าตัดมดลูก แพทย์จะพิจารณาจาก อายุผู้ป่วย, การมีบุตรเพียงพอแล้ว, การตอบสนองของโรคต่อยาเคมีบำบัด, การควบคุมเลือดออกจากมดลูกได้หรือไม่ (ด้วยยาเคมีบำบัด), และมีการติดเชื้อในมดลูกร่วมด้วยหรือไม่

ค. รังสีรักษา: จะพิจารณาให้การรักษา ในกรณีก้อนเนื้อมะเร็งลุกลามแพร่กระจายไปยังตำแหน่งที่ผ่าตัดไม่ได้ และก้อนเนื้อไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด เช่น การแพร่กระจายมายังช่องคลอด หรือ อวัยวะเพศภายนอก (เช่น แคมเล็ก หรือ แคมใหญ่ เป็นต้น)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.