ชี้แจงกรณีนายเล่าย่าง กับแนวทางปฎิบัติตนของคริสตชนคำแถลงการณ์จาก ศาสนาจารย์ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานคณะกรรมการคริสตจักร โปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย
……

เรื่อง กรณี นาย เล่าย่าง ที่เป็นข่าว

เรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยและสื่อมวลชนรับทราบ

ผมขอเป็นตัวแทนคริสตชนชาวไทยชี้แจงอย่างเร่งด่วนว่า

คริสตชนโดยทั่วไปยึดคำสั่งสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ (ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นมาตรฐานมานานนับพันปี) เป็นหลักปฏิบัติทั้งในพิธีกรรมและในการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่สร้างสรรค์ชีวิต ตัวเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลกให้เจริญก้าวหน้า ดังที่ประจักษ์มาตลอดประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

คริสตชนแท้จะไม่งมงายปฏิบัติตามคำพูด หรือคำสอนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษที่แตกต่างออกไปจากหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์

คำชี้แจงของบุคคลต่างๆในรายการโทรทัศน์ รายการ ถามตรงไทยรัฐทีวี (วันที่ 10 กค. 2560)นี้ เน้นแต่คำสอน และคำบอกที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลักๆ2คนคือนายเล่าย่าง และ นาง เอเลน จี ไวท์

เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตามข่าวจึงล้วนมิได้มาจากหลักคำสอนหรือหลักปฏิบัติ สากลของคริตชนส่วนใหญทั่วโลกเลย

จึงขอชี้แจงเบื้องต้นมา ณ ที่นี้

ด้วยความนับถืออย่างสูง

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ประธานคณะกรรมการคริสตจักร
โปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยใด ติดต่อได้ที่
thongchaibsc@gmail.com

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.