ประกาศผลสอบจุฬา (รับตรง) ปีการศึกษา 2560 (28 มีนาคม 2560)

สำหรับน้องนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้ทำการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปการศึกษา 2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560 จะมีการประกาศผล ทาง Zcooby ขอแนะนำลิ้งค์สำหรับการติดตามผลสอบรับตรงจุฬา 60 มาฝากครับ

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปการศึกษา 2560

  • 28 มี.ค. 2560 – ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
  • 28-29 มี.ค. 2560 – ผูสมัครทักทวงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ (ทักทวง ผานระบบ http://admission3.atc.chula.ac.th/ChkStat1.aspx เทานั้น)
  • 3 เม.ย. 2560 – สอบสัมภาษณและรายงานตัวเขาศึกษา
  • 11 เม.ย.2560 – ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ทางเว็บไซต www.atc.chula.ac.th และ www.admissions.chula.ac.th ตามประกาศ สอท.

 

ประกาศผลสอบจุฬารับตรง (แบบปกติ) ปการศึกษา 2560

ลิ้งค์ประกาศผลสอบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปการศึกษา 2560 >> คลิ้กที่นี่

หมายเหตุ ในช่วงนี้เว็บไซต์ประกาศผลอาจจะใช้งานไม่ได้ในบางช่วงเวลา เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานจำนวนมาก

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.