ฟรีประกัน COVID-19 จาก KBANK (ธนาคารกสิกรไทย) #covid19

KBank มอบประกัน COVID-19 ฟรี สำหรับลูกค้า K PLUS ธนาคารกสิกรไทยมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต COVID-19 สำหรับลูกค้า K PLUS ฟรี 30 วันลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 – 15 มีนาคม 2563 ผ่านทาง LINE KBANK LIVE

เงื่อนไขการรับประกันภัย :

  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีและไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครอง โดยบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา
  • ลูกค้า 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น โดยสมัคร K PLUS และ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Line KBank Live ภายในวันที่ 29 ก.พ.-15 มี.ค.63
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (วันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง เวลา 00.01 น. ​จากวันที่ลูกค้าได้รับการยืนยันการรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
  • รับประกันชีวิตโดย เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766

หมายเหตุ :

  • ผลประโยชน์ เงื่อนไขและความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม์ และการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์
  • ค่าชดเชยรายวัน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  • รับประกันภัยโดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต โดยทางธนาคารจะนำส่งข้อมูลลูกค้า ได้แก่ ชื่อ-สกุล / เลขที่บัตรประชาชน / วัน เดือน ปีเกิด ให้ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เพื่อรับสิทธิ์ความคุ้มครองดังกล่าว
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.