ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 (PRC) ที่ไหนได้บ้าง? ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ในช่วงที่มีความกังวลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้หลายคนที่มีความต้องการที่จะตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ว่า มีโรงพยาบาลที่ไหนบ้างที่มีบริการตรวจเชื้อและมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง Zcooby ขอนำเสนอให้ทราบครับ

รายชื่อสถานพยาบาลที่รับตรวจหาเชื้อไวรัส COVD-19 (PCR) และรายละเอียดค่าบริการ

รายชื่อสถานพยาบาลเบอร์โทรศัพท์ ค่าบริการ แพทย์ + Lab
โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ โทร. 0 2649 4000 3,000-6,000 บาท
โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 0 2354 8108 3,000-6,000 บาท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกสาขา) โทร. 0 2271 7000 5,000-13,000 บาท
โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0 2201 1000 5,000 บาท
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โทร. 0 2109 9111 5,000 บาท
โรงพยาบาลพญาไท 2 โทร. 0 2271 6700 6,500 บาท
โรงพยาบาลแพทย์ รังสิต โทร. 0 2998 9999 7,000 บาท
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
โทร. 0 2419 7000 9,900 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการตรวจขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของการติดเชื้อ ซึ่งอาจจะสูงกว่าข้อมูลข้างต้น

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.