วิธีการแก้ปัญหากรณี 7 กลุ่มเสี่ยงแต่จองฉีดวัคซีนต้านโควิด ผ่านแอพ,ไลน์ หมอพร้อมไม่ได้

ในช่วงนี้ที่มีการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 จะมีการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง หรือเป็นบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค แต่หลายท่านที่เป็นผู้ที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงไม่สามารถจองการฉีดวัคซีนโควิด เนื่องจากระบบยังแจ้งว่า “เป็นประชาชนทั่วไป” วันนี้ Zcooby หาทางแก้ไขเรื่องนี้มาแนะนำครับ

บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค มีกลุ่มใดบ้าง?

  1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
  3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)
  4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
  7. โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

วิธีการแก้ปัญหากรณี 7 กลุ่มเสี่ยงแต่จองฉีดวัคซีนต้านโควิด ผ่านแอพ,ไลน์ หมอพร้อมไม่ได้

ขั้นตอนแรก – เมื่อทำการจองฉีดวัคซีนโควิดแล้ว ระบบแจ้งว่า ยังไม่สามารถจองได้ เนื่องจากเป็นประชาชนทั่วไป (แต่ท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ให้ทำการโทรศัพท์ไปอัพเดทข้อมูลของท่าน ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-792-2333 กด 9 (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

ขั้นตอนที่ 2 – แจ้งชื่อนามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน พร้อมแจ้งว่าท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม เช่น หากเป็นโรคอ้วน ให้แจ้งนำ้หนักและส่วนสูงของท่านในปัจจุบัน (ดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องเกิน 35 ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 3 – เจ้าหน้าที่จะทำการแก้ไขข้อมูลให้กับท่าน และลองกลับมาจองฉีดวัคซีนอีกครั้ง จะพบว่า ระบบจะทำการจองให้ท่านได้แล้ว

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.