เว็บไซต์จองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #ซิโนฟาร์ม #Sinopharm #จองวัคซีน

หลังจากที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งในช่วงแรกผ่านแอพพลิเคชั่น แต่เนื่องจากแอพพลิเคชั่นยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนทางเว็บไซต์

ราคาวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนทั่วไป

ราคาวัคซีนชิโนฟาร์ม 1,554 บาท (เข็มละ 777 บาท)

(หมายเหตุ – อัตราดังกล่าว รวมค่าประกันผลข้างเคียงแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีด และค่าบริการทางการแพทย์ ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับการบริการโดยตรง)

โดยเป็นการรับวัคซีน 2 เข็ม และได้ร่วมบริจาคครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส


เริ่มจองและเริ่มฉีดได้เมื่อไหร่?

ลงทะเบียนจองสิทธิ์การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

เริ่มเข้ารับวัคซีนในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564


เงื่อนไขการจองวัคซีนซิโนฟาร์ม

  1. อัตราดังกล่าว รวมค่าประกันผลข้างเคียงแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีด และค่าบริการทางการแพทย์ ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับการบริการโดยตรง
  2. การจองฉีดวัคซีน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานที่ระบุตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ผู้จองสิทธิ์จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การถือวัคซีนให้กับบุคคลอื่นได้ทุกกรณี
  3. การจองวัคซีนในแอปพลิเคชั่นบนมีอถือเครื่องเดียวกัน สามารถล็อคอินได้มากกว่า 1 บัญชีผู้ใช้งาน
  4. ผู้จองสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม จะต้องสละสิทธิ์การรับวัคซีนพื้นฐานในภาวะฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 47 และ เป็นบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน กรณีปกปิดข้อมูลการรับวัคซีน เพื่อให้ใด้รับวัคซีนต่างชนิดหรือใช้วัคนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม รายวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่รับผิดขอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนวัคซีนทุกกรณี ภายหลังจากที่ผู้จองสิทธิ์ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น CRA SINOP

  • ดาวน์โหลด CRA SINOP สำหรับ iOS >> คลิ้กที่นี่

เว็บไซต์จองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ท่านสามารถคลิ้กสำหรับลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://sinoph.cra.ac.th/home/consent

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.