พรบ. ไซเบอร์ คืออะไร? พร้อมเนื้อหาใน พรบ.ไซเบอร์หลายคนอาจจะสงสัยว่า พรบ ไซเบอร์คืออะไร? วันนี้ Zcooby มีคำตอบมาแนะนำให้ทราบครับ

พรบ. ไซเบอร์ คืออะไร?

พรบ. ไซเบอร์ หรือ พ.ร.บ. ความมั่นคงไซเบอร์ คือ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ….โดยตัว พ.ร.บ. นี้มีหลักการกว้างๆ ว่า ต้องมีกฎหมายมาป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงจาก ‘ภัยคุกคามทางไซเบอร์’ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่างๆ ผ่านคณะกรรมการและหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยจะมีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง ในวันที่ประเทศไทยมีบริการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคมที่สามารถถูกโจมตีและสร้างความเสียหายได้

ดาวน์โหลด ร่าง พรบ. ไซเบอร์

ที่มา https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws/detail/de-laws-cyber-security-protection-actBe the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.