วันหยุดช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ ๙ (25-29 ตุลาคม 2560) อัพเดทล่าสุด!!

หลังจากที่มีข่าวลือเกี่ยวกับวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน 5 วันคือระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นวันที่อยู่ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง ทาง Zcooby ขออัพเดทข้อมูลที่น่าสนใจล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ

วันหยุดช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ ๙ (25-29 ตุลาคม 2560) อัพเดทล่าสุด!!

โดยปกติแล้ว วันหยุดราชการในเดือนตุลาคมของทุกมี จะมีวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันปิยะมหาราช ซึ่งในปี 2560 จะมีช่วงของพระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงมีวันหยุดราชการเพิ่มเติมดังนี้ครับ

อัพเดทล่าสุด : 23 มิถุนายน 2560 เวลา 12:18 น.

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 – ออกพระเมรุ (ยังไม่มีประกาศเป็นทางการว่า เป็นวันหยุดราชการ)

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 – ถวายพระเพลิง (ประกาศเป็นวันหยุดราชการอย่างเป็นทางการแล้ว)

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 – เก็บพระอัฐิ (ยังไม่มีประกาศเป็นทางการว่า เป็นวันหยุดราชการ) 

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 – ออกทุกข์ (หยุดวันเสาร์ ยังไม่มีประกาศเป็นทางการว่า เป็นวันหยุดราชการ)

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 – เชิญพระอัฐิ (หยุดวันอาทิตย์ ยังไม่มีประกาศเป็นทางการว่า เป็นวันหยุดราชการ)

****************************

กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25 ต.ค. 2560 จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลก่อนออกพระเมรุ ในเวลา 17.30 น.

วันที่ 26 ต.ค. 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะมีพระราชพิธี 3 ช่วงคือ

  • ช่วงที่หนึ่ง เวลา 07.00 น.อัญเชิญพระบรมโกศ ขึ้นพระราชยานเข้าขบวนแห่ไปตรงหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ก่อนเปลี่ยนขึ้นราชรถเชิญไปสู่ท้องสนามหลวง
  • ช่วงที่สองคือ การถวายพระเพลิงในเวลา 17.30 น.
  • ช่วงที่สาม เวลา 22.00 น. เป็นการถวายพระเพลิงจริง

วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 06.00 น.เป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ

วันที่ 28 ต.ค. 2560 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ในเวลา 17.30 น.

วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 10.30 น.อัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นพระวิมาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อนำไปเก็บไว้ในห้องพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลและเวลา 17.30 น.จะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร เชิญเข้าขบวนแห่อิสริยยศไปประดิษฐานที่วัดพระราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.