โครงการรัฐบาลปลดหนี้บัตรเครดิต (คลินิกแก้หนี้) พร้อมรายละเอียด,คุณสมบัติ,เงื่อนไข

เตรียมเปิดตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สำหรับโครงการที่ทางรัฐบาลช่วยในการปลดหนี้บัตรเครดิต,บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล(ที่ไม่มีหลักประกัน) เพื่อช่วยประชาชนที่กำลังประสบปัญหาหนี้สินจาก “หนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน” วันนี้ทาง Zcooby จึงขอแนะนำรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ (คลินิกแก้หนี้) มาฝากกันครับ

คลินิกแก้หนี้ คืออะไร?

เป็นโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน  เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่กำกับสถาบันการเงิน ที่ต้องการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย ธปท.ได้รับความร่วมมือบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด SAM หรือ บสส. สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ ธนาคารพาณิชย์ของไทยและต่างประเทศจำนวน 16 แห่ง ร่วมกันจัดตั้งโครงการฯ นี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันโดยเฉพาะหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายราย

เงื่อนไขจากโครงการคลินิกแก้หนี้

 • เต็มใจไม่ก่อหนี้เพิ่มในช่วง 5 ปี และพร้อมเรียนรู้สร้างวินัยการเงินที่ดี
 • โดยลูกหนี้ จะได้รับดอกเบี้ยเฉลี่ย 4-7% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ”คลินิกแก้หนึ้”

 1. บุคคลธรรมดา มีเงินเดือนประจำ
 2. อายุไม่เกิน 65 ปี
 3. มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ค้างเกินกว่า 3 เดือน กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562
 4. ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี
 5. ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการและพิจารณารายได้ โครงการ”คลินิกแก้หนึ้”

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 4. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร
 5. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 6. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
 7. บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)
 8. ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
 9. หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
 10. ใบแจ้งหนี้ / เอกสารแสดงความเป็นหนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ”คลินิกแก้หนี้”

 • ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ Call Center (โทรติดต่อ) 0 2610 2266
 • ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และยืนยันข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 • ขั้นตอนที่ 3 : รอเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับ เพื่อนัดหมาย วัน เวลา เข้าพบที่สำนักงาน
 • ขั้นตอนที่ 4 : จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการพิจารณา ( 10 รายการ) (ดูในส่วน เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการและพิจารณารายได้ โครงการ”คลินิกแก้หนึ้”)
 • ขั้นตอนที่ 5 : พบเจ้าหน้าที่โครงการที่สำนักงานโครงการ เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้
 • ขั้นตอนที่ 6 : เจ้าหน้าที่โครงการจะนัดหมาย เพื่อลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อได้รับการยืนยันจากธนาคารเจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการ

หากคุณต้องการสมัคร,ตรวจสอบรายละเอียดหรือความคืบหน้า สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com

Readers Comments (3)

 1. มยุรีพลอยกลุ่ม 21/09/2017 @ 19:43

  84 หมู่บ้านเปรมฤทัย 20 แยก1 หนองบอน ประเวศ กทม10250

  Reply
 2. ทวีสิน ประสิทธิ์เมตต์ 21/05/2018 @ 11:05

  ผมเป็นหนี้เยอะหมุนไม่ทัน หลังววันที่ 1 พค. 2560 อยากทำรวมหนี้ครับ ค้างจ่ายสินเชื่อบุคคล 5-6 เดือน สามสี่ธนาคารแล้วครับ พอจะมีวิธีช่วยรวมหนี้ให้ได้ไหมครับ

  Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.