เดโช บูรณบรรพต คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน #ศิลปินแห่งชาติ

เดโช บูรณบรรพต คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

เดโช บูรณบรรพต คือใคร?

เดโช บูรณบรรพต เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2559 และเป็น ช่างภาพในการบันทึกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จเยือนต่างประเทศทั้งการเสด็จส่วนพระองค์และการเสด็จแทนพระองค์ อย่างเป็นทางการ ตลอดจนร่วมปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ และพระมหากษัตริย์ต่างประเทศ


ประวัติและผลงานของ เดโช บูรณบรรพต

ชื่อจริง : นายเดโช บูรณบรรพต

วันเกิด : 6 ธันวาคม 2496

เสียชีวิต : 9 กันยายน 2564

อายุรวม : 67 ปี

การศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการจัดการ สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการทำงาน

  • ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2559
  • ช่างภาพในการบันทึกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • ผู้ก่อตั้งบริษัท โฟโต้ซีสเทมส์ จำกัด
  • ผู้จัดการแล็ปสี บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด และบริษัทอิสต์เอเชียติกส์ จำกัด

รางวัลที่ได้รับ

  • รับเกียรตินิยม FRPS (Fellowship of The Royal Photographic Society of Great Britain) จากการจัดระดับมาตรฐานนักถ่ายภาพ ของสมาคมถ่ายภาพแห่งสหราชอาณาจักร (The Royal Photographic Society of Great Britain)
  • ได้รับการจัดระดับมาตรฐานเป็นนักถ่ายภาพ Top Ten list ประเภทภาพท่องเที่ยวสไลด์สี จากสมาคมถ่ายภาพแห่งสหรัฐอเมริกา (Travel Division of Photographic Society of America)
  • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ภาพชื่อ บัว งานนิทรรศการภาพถ่ายทั่วประเทศ ครั้งที่ ๖ ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายประเภทกีฬา จัดโดยบริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จำกัด
  • ได้ไปบันทึกภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.