ถอดถอนสมณศักดิ์ คืออะไร? ผลของการถูกถอดถอนสมณศักดิ์คืออะไร?

หลังจากมีข่าวที่ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศถอดถอนสมณศักดิ์พระ 7 รูป เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา หลายคนอาจจะสงสัยว่า ถอดถอนสมณศักดิ์ คืออะไร? ผลของการถูกถอดถอนสมณศักดิ์คืออะไร? ทาง Zcooby ขอหาข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากครับ

ถอดถอนสมณศักดิ์ คืออะไร?

สมณศักดิ์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายความว่า ยศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานมีหลายชั้น แต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนด

การถอดถอนสมณศักดิ์ ก็คือ

การยกเลิกบรรดาศักดิ์ หรือยศที่พระมหากษัตริย์เคยพระราชทานแก่พระสงฆ์องค์นั้น

การถอดถอนสมณศักดิ์ทำให้ขาดจากการเป็นพระหรือไม่?

การยกเลิกยศที่พระสงฆ์องค์นั้นที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ ยังไม่ใช่การสึก จึงทำให้พระองค์นั้นยังคงถือว่าเป็นพระอยู่

**********************

ทำเนียบสมณศักดิ์ของพระสงฆ์แห่งราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน

 1. สมเด็จพระสังฆราช 1 พระองค์
 2. สมเด็จพระราชาคณะ 8 รูป
 3. พระราชาคณะเจ้าคณะรอง 23 รูป
 4. พระราชาคณะชั้นธรรม 50 รูป
 5. พระราชาคณะชั้นเทพ 100 รูป
 6. พระราชาคณะชั้นราช 210 รูป
 7. พระราชาคณะชั้นสามัญ 510 รูป
 8. พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี-โท-เอก-พิเศษ(ไม่จำกัดจำนวน)
 9. พระครูฐานานุกรม ตั้งได้ตามจำนวนที่ปรากฏในสัญญาบัตรของพระราชาคณะ
 10. พระครูประทวนสมณศักดิ์ (พระครูผู้อุปการะการศึกษา)(ไม่จำกัดจำนวน)
 11. พระเปรียญ ป.ธ.9 – ป.ธ.8 – ป.ธ.7 – ป.ธ.6 – ป.ธ.5 – ป.ธ.4 – ป.ธ.3

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.