แบบสอบถามคัดกรองโรคซึมเศร้า และแบบประเมินการฆ่าตัวตาย

หลังจากข่าวการเสียชีวิตของนักร้องนำวง Linkin Park โดยเชื่อว่ามาจากเหตุโรคซึมเศร้า วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอ แบบสอบถามคัดกรองโรคซึมเศร้า และแบบประเมินการฆ่าตัวตาย

โดยแบบสอบถามคัดกรองโรคซึมเศร้า และแบบประเมินการฆ่าตัวตาย เป็นเอกสารจากเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต เพื่อใช้ในการประเมินด้วยตัวเองเบื้องต้นว่า ผู้ทำแบบทดสอบ เข้าข่ายโรคซึมเศร้า หรือไม่ รวมทั้งแบบประเมินการฆ่าตัวตาย โดยเป็นการตอบถาม ซึ่งคำตอบแต่ละตัวเลือก จะเป็นคะแนนที่ใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นว่า เข้าข่ายโรคซึมเศร้า หรือมีความต้องการฆ่าตัวตายหรือไม่

แบบสอบถามคัดกรองโรคซึมเศร้า

แบบประเมินการฆ่าตัวตาย

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.