วาทกรรม คืออะไร? ความหมายและตัวอย่าง

หลังจากที่ช่วงก่อนมีการเลือกตั้ง คำๆ หนึ่งที่เราอาจจะได้ยินได้เห็นอยู่บ่อยๆ ในช่วงนี้ก็คือคำว่า “วาทกรรม” หลายคนอาจจะสงสัยว่า คำๆ นี้มีความหมายว่าอย่างไรกันแน่ ทาง Zcooby ขอแนะนำความหมายของคำนี้ครับ

วาทกรรม คืออะไร?

วาทกรรม (Discourse) คือ รูปแบบของความคิด หรือกรอบความคิด เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นสถาบันและมีการสืบทอด

“ซึ่งแสดงออกผ่านทางการพูดและเขียนอย่างจริงจัง/ประโยคหรือนิยามที่ใช้บ่อยๆ” เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งลักษณะของวาทกรรม และการปรับเปลี่ยนลักษณะของวาทกรรมนั้น ๆ

วาทกรรมแต่ละเรื่องมีระบบความคิด และเหตุผลของตน ในการอธิบายหรือมอง “ความจริง” ซึ่งวาทกรรมเรื่องเดียวกัน แต่ต่างระบบความคิดและเหตุผลก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ในการให้อรรถาธิบายต่อเรื่องนั้น ๆ ดังนั้นในเรื่องเดียวกันจึงมีวาทกรรมหลายชุดที่เกี่ยวข้องและวาทกรรมแต่ละชุดก็มีความขัดแย้ง หรือปฏิเสธ “ความจริง” ของวาทกรรมอีกชุดหนึ่งได้

ตัวอย่างของวาทกรรม

การเกิดขึ้นของวาทกรรมแต่ละชุดในแต่ละเรื่องย่อมมีจุดประสงค์ ตัวอย่างเช่น วาทกรรมของกลุ่มที่ต่อต้านเกย์

มีจุดประสงค์เพื่อที่จะต่อต้านชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ

มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมรักร่วมเพศเป็น

  • พฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
  • เป็นการละเมิดบรรทัดฐานของสังคม
  • ถือว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นสิ่งผิดปกติ
  • สมควรที่จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.