ครูเอื้อ สุนทรสนาน คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานครูเพลงชื่อดัง

ครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงในหน้าแรกของ Google วันนี้ (21 มกราคม 2561) หลายคนอาจจะสงสัยเขาคือใคร? วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอประวัติและผลงานของ ครูเอื้อ สุนทรสนาน

ครูเอื้อ สุนทรสนาน คือใคร?

ครูเอื้อ สุนทรสนาน หรือที่เรียกกันว่า ครูเอื้อ เป็นนักร้อง นักประพันธ์เพลงและหัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ และถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการเพลงไทยสากล โดยริเริ่มก่อตั้ง สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยครูเอื้อมีผลงานเพลงมากมาย ซึ่งคาดว่ามีมากกว่า 2,000 เพลง เช่น รำวงลอยกระทง ,รำวงเริงสงกรานต์ ,นางฟ้าจำแลง ฯลฯ

เมื่อ พ.ศ. 2550 กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอต่อองค์การยูเนสโกในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาลเพื่อให้เป็น “บุคคลดีเด่นของโลก” และได้รับยกย่องเป็น “บุคคลสำคัญของโลกสาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล” ใน พ.ศ. 2552

ประวัติครูเอื้อ สุนทรสนาน

 

ชื่อเกิด : ละออ สุนทรสนาน

ชื่อที่เป็นที่รู้จักในวงการ : ครูเอื้อ สุนทรสนาน , บุญเอื้อ สุนทรสนาน

อาชีพ : นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง

วันเดือนปีเกิด :  21 มกราคม พ.ศ. 2453

สถานที่เกิด : อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เสียชีวิต : 1 เมษายน พ.ศ. 2524

อายุรวม : 71 ปี

ครอบครัว : สมรสกับ อาภรณ์ กรรณสูต ธิดาพระยาสุนทรบุรี และคุณหญิงสอิ้ง กรรณสูต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 มีบุตร 1 คน คือ นางอติพร เสนะวงศ์ (สมรสกับ พล.ต.ท. สันติ เสนะวงศ์)

ผลงานของครูเอื้อ สุนทรสนาน

มีผลงานมากมายจนนับไม่ถ้วนเป็นที่คุ้นเคยของผู้ฟังมากว่าครึ่งศตวรรษ เช่น เพลงเทศกาล/ประจำจังหวัด/สถาบันการศึกษา/สดุดี/ปลุกใจ ซึ่งคาดว่ามีมากกว่า 2,000 เพลง เช่น รำวงลอยกระทง ,รำวงเริงสงกรานต์ ,นางฟ้าจำแลง ฯลฯ

ครูเอื้อได้รับ โล่เกียรติยศพระราชทานในฐานะศิลปินตัวอย่าง (ผู้ประพันธ์เพลง) ในงานรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2523 – 2524 โดยมี นางอติพร เสนะวงศ์ (สุนทรสนาน) บุตรีเป็นผู้รับแทน

ที่มาของชื่อวง “สุนทราภรณ์”

หลังจากมีการก่อตั้ง วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นหัวหน้าวง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 (ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่8) และเมื่อคราวนำวงดนตรีไปแสดงที่โรงภาพยนตร์โอเดียน ปี พ.ศ. 2482 สุรัฐ พุกกะเวส ซึ่งเป็นเลขานุการของโรงแรมรัตนโกสินทร์ ในฐานะผู้จัด เห็นว่าเป็นการไม่เหมาะหากนำวงดนตรีของราชการไปบรรเลงในโรงภาพยนตร์เอกชน จึงหารือกันว่าควรใช้ชื่อวงเป็นอย่างอื่น

ชื่อของวง “สุนทราภรณ์” นั้นมาจาก ในตอนนั้นครูเอื้อตกหลุมรักอาภรณ์ จึงได้จังหวะนำนามสกุลของตนเองไปรวมกับชื่อของคนรัก ซึ่งรวมกันแล้วก็ได้ชื่อวงว่า สุนทราภรณ์

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.