พยาบาลปลอม ผิดข้อหาไหน? ความผิดฐานแอบอ้างเป็นพยาบาล หรือแต่งตัวเป็นพยาบาล

จากกรณีสังคมออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลหญิงสาวที่อ้างเป็นพยาบาลวิชาชีพและสวมใส่เครื่องแบบพยาบาลนั้น หลายคนอาจจะอยากทราบว่า การปลอมเป็นพยาบาลนั้น มีความผิดในข้อหาไหน

พยาบาลปลอม ผิดข้อหาไหน?

 เบื้องต้นอาจจะเข้าข่ายความผิดฐาน “แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการ” ตาม ป.อาญามาตรา 145 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และ “ห้ามผู้ซึ่งไม่ได้ประกอบวิชาชีพพยาบาล หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ หรือมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระทำการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์ประกอบอาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต” ตามพรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 มาตรา 27 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.