แฟลชม็อบ (flashmob) คืออะไร? #flashmob

หากในช่วงนี้ใครหลายคนได้ยินคำว่า แฟลชม็อบ (flashmob) อาจจะสงสัยว่า มันคืออะไร และมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการทำแฟลชม็อบ วันนี้ Zcooby ขอแนะนำให้เข้าใจแบบง่ายๆ

แฟลชม็อบ (flashmob) คืออะไร?

แฟลชม็อบ (flash mob หรือ flashmob) คือการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ในสถานที่หนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่งอย่างฉับพลัน รวดเร็ว เพื่อแสดงสิ่งแปลกตาและดูเหมือนไม่มีจุดมุ่งหมายในช่วงระยะเวลาอันสั้น จากนั้นจึงสลายตัวภายในเวลาอันรวดเร็ว

Flash mob มาจากคำสองคำคือ กลุ่มคน(mob) ที่มารวมตัวกันแป๊ปนึง (Flash)

แฟลชม็อบ มักจะทำเพื่อจุดประสงค์การบันเทิง การล้อเลียน หรือการแสดงออกทางศิลปะ แฟลชม็อบเกิดขึ้นโดยการนัดกันผ่านการสื่อสารโทรคมนาคม เครือข่ายสังคม หรือการส่งอีเมลต่อ ๆ กัน

กรณีถ้ามีจุดประสงค์ที่ได้วางแผนไว้เพื่อกิจกรรมทางสังคมดังกล่าวจะเรียกว่า สมาร์ตม็อบ (smart mob) แทน

ในประเทศไทย แฟลชม็อบ มักจะถูกใช้ในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการบางอย่าง และก็นิยมใช้ในการขอแต่งงาน หรือเซอไพรส์บุคคลบางคนแบบเฉพาะเจาะจง

ที่มาของ แฟลชม็อบ (flashmob)

ศัพท์คำนี้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยทั่วไปไม่ได้ใช้กับเหตุการณ์หรือการแสดงที่จัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง (เช่น การประท้วง) การโฆษณาเชิงพาณิชย์ การจัดฉากโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการว่าจ้าง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.