อดีตรองนายกรัฐมนตรีมีใครบ้าง? รายชื่ออดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2566) #อดีตรองนายกรัฐมนตรี

อดีตรองนายกรัฐมนตรี

รายชื่ออดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน (อัพเดทล่าสุด มกราคม พ.ศ. 2566)

อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่

ปัจจุบัน (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566) พบว่า มีอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่ 61 คน (อายุมากสุด 93 ปี อายุน้อยสุด 64 ปี) มีรายชื่อเรียงตามอายุจากมากสุดไปน้อยสุดดังนี้

รายนามวาระวันเกิด
บุญพันธ์ แขวัฒนะพ.ศ. 2538–25396 มกราคม พ.ศ. 2473 (93 ปี)
เกษม สุวรรณกุลพ.ศ. 25351 มีนาคม พ.ศ. 2473 (92 ปี)
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรีพ.ศ. 2535; 25399 มีนาคม พ.ศ. 2473 (92 ปี)
เสนาะ อูนากูลพ.ศ. 2534–253524 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 (91 ปี)
ชวลิต ยงใจยุทธพ.ศ. 2533; 2537; 2538–2539; 2544–2548; 255115 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (90 ปี)
อำนวย วีรวรรณพ.ศ. 2535–2537; 2538–25401 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 (90 ปี)
วิโรจน์ เปาอินทร์พ.ศ. 25437 ธันวาคม พ.ศ. 2476 (89 ปี)
จำลอง ศรีเมืองพ.ศ. 2537–25385 มิถุนายน พ.ศ. 2478 (87 ปี)
สุขวิช รังสิตพลพ.ศ. 2537; 2539–25405 ธันวาคม พ.ศ. 2478 (87 ปี)
ชวรัตน์ ชาญวีรกูลพ.ศ. 25517 มิถุนายน พ.ศ. 2479 (86 ปี)
ยุทธศักดิ์ ศศิประภาพ.ศ. 25558 มกราคม พ.ศ. 2480 (85 ปี)
มีชัย ฤชุพันธุ์พ.ศ. 2534–2535; 25352 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 (84 ปี)
ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาพ.ศ. 254722 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
ชวน หลีกภัยพ.ศ. 2532–253328 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
มั่น พัธโนทัยพ.ศ. 255121 มกราคม พ.ศ. 2484 (81 ปี)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์พ.ศ. 25513 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (81 ปี)
ปองพล อดิเรกสารพ.ศ. 2544–254523 มีนาคม พ.ศ. 2485 (80 ปี)
บัญญัติ บรรทัดฐานพ.ศ. 2535–2538; 254315 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (80 ปี)
ประชา พรหมนอกพ.ศ. 2556–255718 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (80 ปี)
ยงยุทธ วิชัยดิษฐพ.ศ. 2554–255515 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 (80 ปี)
พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์พ.ศ. 2544–254816 เมษายน พ.ศ. 2486 (79 ปี)
ยงยุทธ ยุทธวงศ์พ.ศ. 2557–25584 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (78 ปี)
วันมูหะมัดนอร์ มะทาพ.ศ. 254711 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (78 ปี)
ไตรรงค์ สุวรรณคีรีพ.ศ. 2542–2543; 2553–255424 มิถุนายน พ.ศ. 2487 (78 ปี)
โอฬาร ไชยประวัติพ.ศ. 25515 ธันวาคม พ.ศ. 2487 (78 ปี)
ปลอดประสพ สุรัสวดีพ.ศ. 2555–25573 มีนาคม พ.ศ. 2488 (77 ปี)
สุทัศน์ เงินหมื่นพ.ศ. 254318 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (77 ปี)
กร ทัพพะรังสีพ.ศ. 2539–2540; 2541–2543; 2545–254614 กันยายน พ.ศ. 2488 (77 ปี)
ศุภชัย พานิชภักดิ์พ.ศ. 2535–2538; 2540–254330 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 (76 ปี)
ชิดชัย วรรณสถิตย์พ.ศ. 2548–254913 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (76 ปี)
สนธิ บุญยรัตกลินพ.ศ. 2550–25512 ตุลาคม พ.ศ. 2489 (76 ปี)
โกวิท วัฒนะพ.ศ. 2551; 2554–255511 มีนาคม พ.ศ. 2490 (75 ปี)
เฉลิม อยู่บำรุงพ.ศ. 2554–255610 มิถุนายน พ.ศ. 2490 (75 ปี)
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุลพ.ศ. 2549–2550; 2557–255815 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 (75 ปี)
สมชาย วงศ์สวัสดิ์พ.ศ. 255131 สิงหาคม พ.ศ. 2490 (75 ปี)
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาลพ.ศ. 2556–255725 มกราคม พ.ศ. 2491 (74 ปี)
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุพ.ศ. 2551–255328 มีนาคม พ.ศ. 2492 (73 ปี)
สุเทพ เทือกสุบรรณพ.ศ. 2551–2553; 2553–25547 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (73 ปี)
ทักษิณ ชินวัตรพ.ศ. 2538–2539; 2539; 254026 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (73 ปี)
ยุคล ลิ้มแหลมทองพ.ศ. 2556–255712 เมษายน พ.ศ. 2493 (72 ปี)
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์พ.ศ. 2546–25481 สิงหาคม พ.ศ. 2493 (72 ปี)
สหัส บัณฑิตกุลพ.ศ. 255110 ตุลาคม พ.ศ. 2493 (72 ปี)
พินิจ จารุสมบัติพ.ศ. 2547–254813 ตุลาคม พ.ศ. 2494 (71 ปี)
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์พ.ศ. 25515 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 (70 ปี)
โภคิน พลกุลพ.ศ. 2546–254715 เมษายน พ.ศ. 2495 (70 ปี)
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์พ.ศ. 2544–2545; 2546–2547; 2548–2549; 2558–256315 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (69 ปี)
ณรงค์ พิพัฒนาศัยพ.ศ. 2558–25607 ตุลาคม พ.ศ. 2496 (69 ปี)
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรพ.ศ. 2557–25609 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 (69 ปี)
ประจิน จั่นตองพ.ศ. 2558–25627 มีนาคม พ.ศ. 2497 (68 ปี)
พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดชพ.ศ. 2545–25465 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 (68 ปี)
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจพ.ศ. 2548–254910 ธันวาคม พ.ศ. 2497 (68 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทินพ.ศ. 2547–254813 มกราคม พ.ศ. 2498 (67 ปี)
สุชัย เจริญรัตนกุลพ.ศ. 2548–25491 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (67 ปี)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภพ.ศ. 2547–2548; 2548–25499 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (67 ปี)
ฉัตรชัย สาริกัลยะพ.ศ. 2560–25625 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (67 ปี)
จาตุรนต์ ฉายแสงพ.ศ. 2545–25491 มกราคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
พงศ์เทพ เทพกาญจนาพ.ศ. 2555–255713 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 (66 ปี)
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลีพ.ศ. 25512 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (65 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติพ.ศ. 2540; 2540–2542; 2544; 2545–2547; 255117 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (65 ปี)
สุรเกียรติ์ เสถียรไทยพ.ศ. 2548–25497 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (64 ปี)
กิตติรัตน์ ณ ระนองพ.ศ. 2554–25573 สิงหาคม พ.ศ. 2501 (64 ปี)

เมื่อลองไล่เช็ครายชื่ออดีตรองนายกรัฐมนตรีที่มีอายุต่ำกว่า 75 ปี จะมีดังนี้

โกวิท วัฒนะ (75 ปี)
เฉลิม อยู่บำรุง (75 ปี)
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล (75 ปี)
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (75 ปี)
นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (74 ปี)
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ (73 ปี)
สุเทพ เทือกสุบรรณ (73 ปี)
ทักษิณ ชินวัตร (73 ปี)
ยุคล ลิ้มแหลมทอง (72 ปี)
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (72 ปี)
สหัส บัณฑิตกุล (72 ปี)
พินิจ จารุสมบัติ (71 ปี)
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (70 ปี)
โภคิน พลกุล(70 ปี)
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (69 ปี)
ณรงค์ พิพัฒนาศัย (69 ปี)
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร (69 ปี)
ประจิน จั่นตอง(68 ปี)
พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช (68 ปี)
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (68 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทิน (67 ปี)
สุชัย เจริญรัตนกุล (67 ปี)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ (67 ปี)
ฉัตรชัย สาริกัลยะ (67 ปี)
จาตุรนต์ ฉายแสง (67 ปี)
พงศ์เทพ เทพกาญจนา (66 ปี)
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี (65 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ (65 ปี)
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (64 ปี)
กิตติรัตน์ ณ ระนอง (64 ปี)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.