ตรวจโควิด-19 ฟรี มีเงื่อนไขหรือเข้าเกณฑ์อย่างไรบ้าง? #ตรวจโควิดฟรี

โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ยังกล่าวถึงผู้ป่วย 4 กลุ่มที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด-19 ฟรี มีรายละเอียดดังนี้

ตรวจโควิดฟรี 4 กลุ่ม

1. กลุ่มที่มีประวัติเดินทางมาจากทุกประเทศ ที่มีอาการดังนี้

 • มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจลำบาก
 • มีอุณหภูมิเกิน 37.3 องศา

2.กลุ่มผู้ป่วยในสถานพยาบาล ที่มีอาการดังนี้

เป็นผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ, มีอุณหภูมิ 37.5 องศา และมีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

 • อยู่ในพื้นที่เกิดโรค
 • ประกอบอาชีพที่ติดต่อคนจำนวนมาก
 • ไปในสถานที่ชุมนุม
 • เคยสัมผัสกับผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

3.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีอาการดังนี้

 • เป็นผู้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ
 • มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา
 • มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย

4.กลุ่มผู้มีอาการป่วยเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่

 • บุคลากรทางการแพทย์ 3 รายขึ้นไป หรือ
 • กลุ่มบุคคลทั่วไป ในสถานที่เดียวกัน 5 รายขึ้นไป
 • มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
 • และตรวจไข้หวัดใหญ่ไม่เจอทุกสายพันธุ์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.