www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com แจกหน้ากากผ้าฟรี #หน้ากากไทยต้านโควิด

หลังจากที่รัฐบาลมีโครงการแจกหน้ากากผ้าฟรีให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ทาง Zcooby จึงขอนำรายละเอียดโครงการมาแนะนำให้ทราบครับ

รายละเอียดโครงการแจกหน้ากากผ้าฟรี

จัดทำโดย : กระทรวงอุตสาหกรรม

เป้าหมาย : เพื่อผลิตหน้ากากผ้าและแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่น จำนวน 10 ล้านชิ้น เพิ่มเติมจากที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ผลิตหน้ากากสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ล้านชิ้น

ใครได้รับหน้ากากผ้าฟรีบ้าง? : ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านทุกครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวนกว่า 3,050,000 ครัวเรือน จำนวนรวมกว่า 5,600,000 ชิ้น

ส่วนที่เหลือจำนวน 4,400,000 ชิ้น จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตปริมณฑลและพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เช่น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ จังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เป็นต้น รวมถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขนส่งมวลชน พนักงานสถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน พนักงานไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น

วิธีการจัดส่ง : จัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย

เริ่มจัดส่งเมื่อไหร่? : เริ่มแจกจ่ายหน้ากากผ้าลอตแรก จำนวน 1 ล้านชิ้น ให้ถึงมือประชาชนภายในวันที่ 11 เมษายนนี้


เว็บไซต์ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com ไว้ทำอะไร?

www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถตรวจสอบได้ว่าประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ทุกหลังคาเรือนจะได้รับหน้ากากผ้าถึงมือจริง

ซึ่งหากพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับก็สามารถตรวจเช็กผ่านทางเว็บไซต์ www.หน้ากากไทยต้านโควิด.com โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อสามารถแจ้งในกรณีไม่ได้รับพัสดุหรือพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับได้อีกด้วย

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.