ลงทะเบียนตรวจโควิดฟรี ผู้ประกันตน ม.33 ,39 ,40 (แรงงานเราสู้ด้วยกัน) พร้อมขั้นตอนและรายละเอียด #โควิด #โควิด19

ลงทะเบียนตรวจโควิดฟรี ผู้ประกันตน ม.33 ,39 ,40 (แรงงานเราสู้ด้วยกัน) พร้อมขั้นตอนและรายละเอียด

สปสช. เพิ่มช่องทางหน่วยบริการตรวจโควิด-19 เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19


เริ่มลงทะเบียน : วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เริ่มตรวจโควิดฟรี : วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564

สถานที่ตรวจโควิดฟรี : อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

จำนวนผู้ลงทะเบียน : ลงทะเบียนได้วันละ 3,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน ช่วงบ่าย 1,500 คน


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิตรวจโควิดฟรี

1. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ม.33 ,39 ,40 ที่มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ (ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) คือ มีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นขึ้น ตาแดง หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย  หรือหายใจลำบาก

2. ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง คือ 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19
  • ไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
  • เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
  • ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

วิธีการลงทะเบียนตรวจโควิดฟรี

อันดับแรก ให้ผู้ประกันตนที่ต้องการลงทะเบียนเข้ากรอกรายละเอียดที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php

แล้วดำเนินการตามขั้นตอนในรูปด้านล่างนี้

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.