วิธีการขอรับสิทธิ์ “ใช้ไฟฟรี” สำหรับผู้ถือบัตรคนจน

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่รู้จักกันในนาม “บัตรคนจน” ซึ่งตอนนี้ได้มีการประกาศถึงสิทธิพิเศษอีกหนึ่งสิทธิ์ที่ผู้ถือบัตรจะได้รับ นั่นคือ สิทธิ์ในการใช้ไฟฟ้าฟรี ทาง Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์นี้ครับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิ์ที่ได้รับ : ใช้ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟรี

 1. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 2. กรณีที่ผู้ถือบัตร ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามวงเงินในมาตรการนี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 230.- บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน

วิธีการรับสิทธิ์ใช้ไฟฟรี

1. ผู้ใช้สิทธิ์นี้จะต้องชำระค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า

2. เมื่อชำระค่าไฟแล้ว กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

3. กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้

 1. ลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, PEA Shop และ PEA Mobile Shop ทุกแห่ง
  1.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน
  1.2 พนักงาน PEA บันทึกข้อมูลในระบบ
  1.3 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
 2. ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่าน www.pea.co.th หรือ PEA Smart Plus
  2.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าบันทึกข้อมูลตามที่ PEA กำหนด
  2.2 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
  3.ลงทะเบียนผ่านตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้า
  3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน
  3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้ากรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ
  3.3 ตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้านำแบบฟอร์มมายื่นให้พนักงาน PEA เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ
  3.4 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
 3. ลงทะเบียนผ่านช่องทาง 1129 PEA Call Center
  4.1 เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า และบันทึกข้อมูลตามที่ PEA กำหนด
  4.2 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
  5.QR Code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02-270-6400

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.