ซิมคนจน คืออะไร? พร้อมเงื่อนไขการขอรับซิมประชารัฐ (อัพเดทความคืบหน้า)ในขณะนี้ ทางรัฐบาลกำลังพิจารณาการแจก ซิมประชารัฐ (หรือ ซิมคนจน) ให้แก่ ผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหาความรู้ต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน ทาง Zcooby จึงขออัพเดทข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแจกซิมคนจนโดยที่มาของโครงการนี้ เริ่มต้นจาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณา เพิ่มสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะ ต้องสอดคล้องกับการช่วยเหลือคนจนใน เฟส 2 โดยมีแนวคิดที่จะแจกซิมอินเทอร์ เน็ตฟรีให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน 11.67 ล้านคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหาความรู้ต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน

วัตถุประสงค์การแจกซิมประชารัฐ

เพื่อให้ประชาชนไทยส่วนหนึ่ง (ผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) สามารถเข้าถึง ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ยกระดับความสามารถตัวเองให้พ้นความยากจน

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับซิมคนจน (ซิมประชารัฐ)

14 พฤศจิกายน 2560

  • ทางรัฐบาลแนวคิดที่จะแจกซิมอินเทอร์ เน็ตฟรีให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน 11.67 ล้านคน​ โดยเป็นการเพิ่มสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้
  • ซิมอินเทอร์เน็ตนี้ จะดูได้แต่ข้อมูล ไม่สามารถใช้โทรศัพท์เข้าออกได้
  • ซิมคนจนนี้ อาจจะจำกัดให้ดูแต่ข้อมูลความรู้  ไม่สามารถนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
  • การแจกซิมอินเทอร์เน็ตอาจ จะเสนอพร้อมมาตรการแพ็กเกจช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยให้ฝึกอาชีพ
  • รัฐบาลจะดูแลค่าใช้จ่ายรายเดือนให้
  • รัฐบาลกำลังเจรจากับบริษัท ทีโอที ซึ่งปัจจุบันทีโอทีมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ไม่มีลูกค้า

**************************

เงื่อนไขการขอรับซิมประชารัฐ (ซิมคนจน)

ในเบื้องต้น ทางรัฐบาลมีแนวคิดแจกซิมคนจนกับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน 11.67 ล้านคน
ดังนั้น เงื่อนไขในการขอรับซิมคนจน ทาง Zcooby จะทยอยอัพเดทให้ทราบต่อไปครับ

 Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.