“บัญชีเงินฝากพื้นฐาน” คืออะไร? พร้อมวิธีการเปิดบัญชีธนาคารฟรี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

รู้หรือไม่? ตอนนี้ ทางธนาคารประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมมือกับทางธนาคารเอกชน เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการเงินฝากให้ได้ในโครงการที่ชื่อว่า “บัญชีเงินฝากพื้นฐาน” หลายคนอาจจะสงสัยว่า มันคืออะไร? วันนี้ Zcooby ขอนำข้อมูลเรื่องนี้มาแนะนำ พร้อมทั้งวิธีการเปิดบัญชีธนาคารฟรี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

โดยที่ผ่านมาทางธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ พบว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2559 มีคนกว่า 30% เข้าไม่ถึงและไม่ได้ใช้บริการเงินฝาก จึงต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการการเงินได้สะดวกด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า จึงเกิดความร่วมมือการให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน หรือบัญชีเงินฝากพื้นฐาน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยไม่มีต้นทุนหรือภาระ จากการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน

“บัญชีเงินฝากพื้นฐาน” คืออะไร?

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ก็คือบัญชีธนาคารปกติ แต่มีจุดเด่นก็คือ

 • ไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดและเงินคงเหลือในบัญชี
 • ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีในการฝาก-ถอน-โอน
 • ฟรีค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต
 • ฟรีค่ารักษาบัญชี
 • มีธนาคารพาณิชย์ 14 แห่งที่ร่วมให้บริการเปิดบัญชีพื้นฐาน รวมถึงธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ใครที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานได้บ้าง?

 • คนไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

มีธนาคารใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการ “บัญชีเงินฝากพื้นฐาน”

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

“บัญชีเงินฝากพื้นฐาน” เริ่มสมัครได้ตั้งแต่เมื่อไหร่?

สำหรับผู้ที่ต้องการเปิด “บัญชีเงินฝากพื้นฐาน” สามารถเริ่มติดต่อกับทางธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เอกสารสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวจริง (สำหรับผู้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.