Frozen II เพลงประกอบภาพยนตร์ เพลง Frozen 2 ภาคภาษาไทย

Frozen 2 กำลังจะลงฉายในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ ทาง Walt Disney Studios ก็ได้มีการปล่อยเพลงประกอบภาพยนตร์ในภาคภาษาไทยแล้ว ทาง Zcooby ขอนำมาแปะไว้เผื่อให้ลูกหลานได้ฝึกร้องก่อนไปชมกันนะครับ

โดยเพลงประกอบ Frozen 2 ฉบับไทยก็มีเสียงของนักพากย์หลักอย่าง หนึ่งธิดา โสภณ, วิชญาณี เปียกลิ่น, พีรวิชช์ ปุณณะตระกูล และ กรกันต์ สุทธิโกเศศ

เพลงประกอบภาพยนตร์ เพลง Frozen 2 ภาคภาษาไทย

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.