พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร คือใคร? พร้อมประวัติของเต็งหนึ่ง ผบ.ทบ.

หลังจากที่มีข่าวของ พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เต็งหนึ่ง ผบ.ทบ. ‘คนใหม่’ ทำให้ชื่อของ พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร ได้รับการจับตามองขึ้นมา วันนี้ Zcooby ขอนำข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากของบุคคลท่านนี้นะครับ

พิสิทธิ์

พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร คือใคร?

พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร หรือ บิ๊กแกละ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เสนาธิการทหารบก (5 เสือ ทบ.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นหนึ่งในรายชื่อที่คาดว่าจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ. ทบ.)

ประวัติ พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร

ชื่อ : พิสิทธิ์ สิทธิสาร

ชื่อที่เป็นที่รู้จัก : บิ๊กแกละ

วันเดือนปีเกิด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2500

อายุ : 59 ปี

การศึกษา : โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 28 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครอบครัว : เป็นบุตรของนาวาอากาศตรี แดง กับ นางบัวคลี่ สิทธิสาร มีพี่น้อง 6 คน

ชีวิตสมรส : สมรสกับ นางจันทร์ฉาย สิทธิสาร มีบุตรสาว 1 คน

การรับราชการ

สังกัด : กองทัพบกไทย

ปีปฏิบัติงาน : พ.ศ. 2524 – ปัจจุบัน

ยศ : พลเอก

  • พ.ศ. 2554 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
  • พ.ศ. 2554 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
  • พ.ศ. 2555 รองแม่ทัพภาคที่ 1
  • พ.ศ. 2556 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  • พ.ศ. 2557 แม่ทัพน้อยที่ 1
  • พ.ศ. 2557 รองเสนาธิการทหารบก
  • พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
  • พ.ศ. 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
  • พ.ศ. 2558 เสนาธิการทหารบก

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.