รถไฟฟ้าสายสีทอง (แผนที่,เส้นทาง,สถานี,อัตราค่าโดยสาร)

หลังจากที่มีข่าวเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ว่า ทาง ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรอง หรือรถไฟฟ้าสายสีทองระยะแรก ทาง Zcooby จึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองมาฝากครับ

gold160608b02

รถไฟฟ้าสายสีทอง เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองแบบโมโนเรล  (รางเดี่ยว) ที่จะเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้า 3 สายหลัก สายสีเขียว สีม่วง สีแดง และระบบรถ ราง เรือ มีระยะทางทั้งหมด 2.7 กิโลเมตร โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะได้แก่

  • ช่วงที่ 1 ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร จากสถานีธนบุรี – ตากสิน กำหนดแล้วเสร็จและให้บริการในปี 2561
  • ช่วงที่ 2 ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร จากสถานีตากสิน – วัดอนงค์คาราม กำหนดสร้างแล้วเสร็จในปี 2566

รูปแบบโครงการจะเป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดรอง (Feeder) ก่อสร้างเป็นโครงสร้างยกระดับตลอดเส้นทาง ซึ่งก่อสร้างได้ง่าย มีความปลอดภัยและความคล่องตัวสูง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ใช้เวลาในการก่อสร้างน้อย โครงสร้างเสามีขนาดเล็ก ไม่มีการเวนคืนที่ดิน ส่วนรถไฟฟ้าจะเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา เป็นรถไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก (AGT) ซึ่งสามารถขนส่งผู้โดยสารได้ 4,000-12,000 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง วิ่งด้วยความเร็ว 3 นาทีต่อขบวน

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทอง

OH20160423_1

แผนที่รถไฟฟ้าสายสีทอง

สถานีรถไฟฟ้าสายสีทอง

มีทั้งหมด 4 สถานีได้แก่

  1. สถานีกรุงธนบุรี (G1) – เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายกรุงธนบุรี
  2. สถานีเจริญนคร (G2) – ตั้งอยู่บริเวณสะพานข้ามคลองวัดทองเพลง
  3. สถานีคลองสาน (G3) – ตั้งอยู่บริเวณเยื้องกับโรงพยาบาลตากสิน และในอนาคตจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงหัวลำโพง-บางบอน-มหาชัย
  4. สถานีประชาธิปก (G4) – เป็นส่วนก่อสร้างระยะที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณซอยสมเด็จเจ้าพระยา 6 กับซอยสมเด็จเจ้าพระยา 8

อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีทอง

ยังไม่มีการประกาศอัตราค่าโดยสาร…

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.