เพลงแฮมทาโร่ เนื้อเพลงและคลิปเพลง #วิ่งกันนะแฮมทาโร่

เพลงแฮมทาโร่ เนื้อเพลงและคลิปเพลง #วิ่งกันนะแฮมทาโร่

เนื้อเพลงแฮมทาโร่ (ภาษาไทย)

….ดนตรี…..
เอ้า ออกมาวิ่ง วิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่
ตื่นออกจากรัง วิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่
ของอร่อยที่สุดก็คือ เมล็ดทานตะวัน
ได้เวลาวิ่ง วิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่
ได้เวลาวิ่ง กลิ้งนะกลิ้งนะแฮมทาโร่
สนุกจริงๆ ที่กลิ้งไปกับแฮมทาโร่
ของอร่อยที่สุดก็คือ เมล็ดทานตะวัน
มีความสุขจริง ได้วิ่งไปกับแฮมทาโร่
ได้เวลานอน นอนนะ นอนนะแฮมทาโร่
ไม่ว่าที่ไหน นอนนะ นอนนะแฮมทาโร่
ของอร่อยที่สุดก็คือ เมล็ดทานตะวัน
และแล้วก็นอน หลับฝันดีนะแฮมทาโร่


คลิปวีดีโอเพลงแฮมทาโร่

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.