Hate Speech คืออะไร? ผลกระทบและการรับมือถือ (พร้อมคลิป)

ในสังคมในยุคที่มีความขัดแย้งมากมายในสังคม คำๆ หนึ่งที่เราหลายคนอาจจะได้ยินก็คือ Hate Speech อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร? มีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรบ้าง แล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไร? วันนี้ Zcooby ขอนำข้อมูลที่น่าสนใจมานำเสนอครับ

Hate Speech คืออะไร?

ความหมายของ Hate Speech ที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็น “คำพูดที่แสดงความเกลียดชังอย่างเข้ากระดูกดำโดยไม่ต้องมีเหตุผล ปรากฎอยู่ในอารมณ์ของอีกขั้วของความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน”

ใน Wikipedia ให้ความหมายคำนี้ว่า “Hate speech is, outside the law, speech that attacks a person or group on the basis of e.g. race, religion, gender, or sexual orientation”

หากพูดถึงความหมายที่ลึกลงไปก็คือการพูดเพื่อให้เกิด “ความเกลียดชัง”

“ความเกลียดชัง” หมายถึง การใช้คำพูดหรือการแสดงออกทางความหมายใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีกลุ่มบุคคลหรือปัจเจกบุคคล โดยมุ่งไปที่ฐานของอัตลักษณ์ซึ่งอาจจะติดตัวมาแต่ดั้งเดิม หรือเกิดขึ้นภายหลังก็ได้ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว สถานที่เกิด/ที่อยู่อาศัย อุดมการณ์ทางการเมือง อาชีพ หรือลักษณะอื่นที่สามารถทำให้ถูกแบ่งแยกได้ การแสดงความเกลียดชังที่ปรากฏอาจเป็นการเหยียดหยามศักดิ์ศรี หรือลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ หรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชัง ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงด้วยก็ได้

hate speech

โดย Hate Speech นั้นได้ลุกลามเป็นการพูดเพื่อสร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ด้วยครับ

“ความเกลียดชังออนไลน์” คือ การสื่อสารความหมายตามนิยามในย่อหน้าข้างต้นที่สร้างความเกลียดชัง ทั้งที่เป็นคำพูด ตัวอักษร ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ เพลง และการสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์อื่นๆ ทั้งที่เป็นการผลิตขึ้นมาใหม่ การผสมผสานเนื้อหาใหม่กับเนื้อหาที่มีการผลิตไว้แล้ว และการนำเสนอเนื้อหาที่ผลิตไว้แล้วในรูปแบบใหม่ผ่านพื้นที่ออนไลน์ซึ่งเข้าถึงได้โดยมีเทคโนโลยีเครือข่าย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อให้คุณเห็นภาพได้ดียิ่งขึ้น ผมขอแนะนำคลิปวีดีโอหนึ่งที่น่าสนใจ และได้อธิบายเรื่องของ Hate Speech ได้เข้าใจได้อย่างง่ายครับ โดยคลิปนี้ความยาวประมาณ 11 นาที จัดทำโดย ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หากคุณอยากรู้เรื่องนี้แบบเข้าใจได้ไม่ยาก แนะนำให้ดูคลิปนี้ครับ

คลิปวีดีโอ Hate Speech เบื้องต้นสำหรับคนไทย (ฉบับเต็ม)

ที่มาของคลิปนี้ ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

เราต้องร่วมกันไม่เป็นส่วนหนึ่งโดยการสร้าง Hate Speech ต่อผู้อื่นนะครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.