มือเท้าปาก โรคอันตรายในช่วงหน้าฝน (สาเหตุ,อาการ,วิธีการรักษาและป้องกัน)

โรค มือ เท้า ปาก ถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวโรคหนึ่งในช่วงหน้าฝน แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า โรคมือเท้าปากนี้คืออะไร? วันนี้ Zcooby ขอแนะนำเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคนี้ ไม่ว่าจะเป็น สาเหตุ,อาการ,วิธีการรักษาและป้องกัน

โรคมือเท้าปาก คืออะไร?

โรค มือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease หรือมีชื่อย่อว่า HFMD) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส กลุ่มคนที่เสี่ยงกับการเป็นโรคมือเท้าปาก ได้แก่ เด็กเล็ก อายุ 1-3 ปี

สาเหตุการเกิดโรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ซึ่งมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคที่พบได้บ่อย เช่น คอกซากีไวรัส เอ16 (coxsackievirus A16) และเอนเทอโรไวรัส 71 (enterovirus 71)

อาการของผู้ที่อาจจะเป็นโรคมือเท้าปาก

กลุ่มเสี่ยงที่พบบ่อยคือ เด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมักมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต มักจะมีการอาการเริ่มต้นดังนี้

 • มีไข้สูง (38-39 องศาเซลเซียส)
 • มีจุด หรือผื่นแดง
 • เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย
 • ปวดท้อง
 • อักเสบในช่องปาก
 • มีตุ่มพองใส
 • มีจุดแดงบริเวณ นิ้วมือ ฝ่ามือ และเท้า
 • เด็กวัยแรกเกิดและเด็กเล็กวัยหัดเดินจะมีอาการงอแงไม่สบายตัว

วิธีการรักษาโรคมือเท้าปาก

เนื่องจากในปัจจุบันโรคมือเท้าปากยังไม่มีการรักษาโดยเฉพาะ การรักษาจึงเป็นการรักษาอาการทั่วๆ ไปตามแต่อาการของผู้ป่วย เช่น หากผู้ป่วยเจ็บคอมาก รับประทานอะไรไม่ได้ มีอาการเพลียจากการขาดอาหารและน้ำ ก็จะให้พยายามป้อนน้ำ นมและอาหารอ่อน ในรายที่เพลียมากอาจให้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและให้น้ำเกลือทางหลอดเลือด ร่วมกับให้ยาลดไข้แก้ปวด และ/หรือหยอดยาชาในปากเพื่อลดอาการเจ็บแผลในปาก ร่วมกับการเฝ้าระวังสังเกตอาการของภาวะแทรกซ้อนทางสมองและหัวใจ เป็นต้น

การป้องกันโรคมือเท้าปาก

 • หลีกเลี่ยงการให้เด็กคลุกคลีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย
 • รักษาอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะผู้เลี้ยงดูเด็กเล็กควรล้างทำความสะอาดมือก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กรับประทาน
 • รับประทานอาหารที่สุก สะอาด ปรุงใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำสะอาด
 • ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ ขวดนม
 • เมื่อเช็ดน้ำมูกหรือน้ำลายให้เด็กแล้วต้องล้างมือให้สะอาดโดยเร็ว
 • รีบซักผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระให้สะอาดโดยเร็ว และทิ้งน้ำลงในโถส้วม ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ
 • หากเด็กมีอาการของโรคมือเท้าปากให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์ และเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมือเท้าปาก ต้องให้เด็กหยุดเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าแผลจะหาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.