วิธีชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 63 หลังจากได้รับส่วนลดจากการเยียวยา (อัพเดท 23 เม.ย. 2563)

หลังจากที่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 63 มีมติคณะรัฐมนตรี ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายคนที่ได้รับบิลค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 63 (แบบยังไม่ได้รับส่วนลด) อาจจะสงสัยว่า จะจ่ายค่าไฟเดือนเมษายนนี้อย่างไร Zcooby หาคำตอบมาให้แล้วครับ

โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่อง PEA แจ้งการชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ดังนี้

PEA แจ้งการชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว
ในเบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งแนวทางการชำระ ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภท 1.1.1) ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ (ประเภท 1.1.2) ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ จะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าให้ในภายหลัง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


สรุปวิธีการจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563

กรณีที่ 1 – คนที่ได้ชำระค่าไฟ (ที่ยังไม่หักส่วนลด) ไปแล้ว ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการคืนค่าไฟที่ชำระเกินมาในภายหลัง

กรณีที่ 2 – คนที่ยังไม่ได้ชำระค่าไฟเดือนเมษายน 63 ให้รอทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับยอดค่าไฟใหม่ แล้วค่อยชำระยอดค่าไฟใหม่ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.