โทษกักขัง คืออะไร? แตกต่างจากโทษจำคุกอย่างไร?หลังจากที่มีข่าวกรณีหนุ่มแมสเซ็นเจอร์ ขี่จักรยานยนต์ทางเท้าเฉี่ยว นร.หญิงล้มบาดเจ็บ และศาลมีคำพิพากษา เปลี่ยนจำคุกเป็นกักขังแทน 1 เดือน แต่ไม่รอลงอาญา หลายคนอาจจะสงสัยว่า โทษกักขังคืออะไร แตกต่างจากโทษจำคุกอย่างไร? วันนี้ Zcooby หาคำตอบมาให้นะครับ

กักขัง คืออะไร?“โทษกักขัง ”เป็นการกักตัวไว้ใน “สถานที่กักขัง” ที่กำหนดไว้ แต่ไม่ใช่ที่เรือนจำเหมือนการจำคุก

โทษกักขัง เป็น 1 ใน 5 ของโทษทางอาญา ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 18 ดังนี้

มาตรา 18 โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้
(1) ประหารชีวิต
(2) จำคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพย์สิน
โทษประหารชีวิตและโทษจำคุกตลอดชีวิตมิให้นำมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี
ในกรณีผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีได้กระทำความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจำคุกห้าสิบปี

ความแตกต่างของโทษจำคุก กับ โทษกักขัง

-สำหรับ “โทษกักขัง ”เป็นการกักตัวไว้ใน “สถานที่กักขัง” ที่กำหนดไว้ แต่ไม่ใช่ที่เรือนจำ สถานที่กักขัง อาจจะเป็น “สถานที่” ต่อไปนี้ ตามที่ศาลสั่ง

 1. ที่พักอาศัยของผู้กระทำผิดเอง
 2. ที่พักอาศัยของผู้อื่นที่ยินยอมรับผู้กระทำผิดไว้
 3. สถานที่อื่นใดที่อาจกักขังได้ เช่น สถานีตำรวจ

สิทธิของผู้ถูกกักขัง

 • จะได้รับการเลี้ยงดูจากสถานที่นั้น
 • มีสิทธิที่จะรับอาหารจากภายนอกโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
 • ใช้เสื้อผ้าของตนเองได้
 • ได้รับการเยี่ยมอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง
 • รับและส่งจดหมายได้
 • ถ้าผู้ต้องโทษกักขัง ถูกกักขังในที่อาศัยของผู้นั้นเอง หรือ ของผู้อื่นที่ยินยอมรับผู้นั้นไว้ ผู้ต้องโทษกักขัง มีสิทธิที่จะทำงานในอาชีพของตน ในสถานที่ดังกล่าวได้

หน้าที่ของผู้ถูกกักขัง

 • ผู้ต้องโทษกักขังจะต้องทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ของสถานที่กักขังเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกได้
 • ถ้าผู้ถูกกักขังฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานที่กักขังหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.