วันพยาบาลสากล (12 พฤษภาคมของทุกปี)ทุกวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี มีวันสำคัญวันหนึ่งคือ วันพยาบาลสากล หรือ International Nurses Day ทาง Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันนี้นะครับ

วันพยาบาลสากล คือวันอะไร?

วันพยาบาลสากล (International Nurses Day) คือวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี กำหนดขึ้นโดย สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International of Nurses, ICN) ในโอกาสเดียวกันนี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ จะให้ข้อมูลแก่องค์กรสมาชิก เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษย์ และกำหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าวในแต่ละปี

ในประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เข้าเป็นองค์กรสมาชิกของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2504 (ค.ศ.1961) และเริ่มจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล

ประวัติวันพยาบาลสากล

วันพยาบาลสากล มีขึ้นในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก

จุดประสงค์ของการกำหนดวันพยาบาลสากล

วันพยาบาลสากลถูกกำหนดขึ้น เพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ทำประโยชน์ อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ และให้คนยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง อีกทั้ง ยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลก ร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน และกำหนดแนวทาง เพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปีBe the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.