เจ้าจอมมารดา คืออะไร? อยู่ในตำแหน่งไหนของลำดับชั้นภรรยาเจ้า?

เจ้าจอมมารดา คืออะไร? อยู่ในตำแหน่งไหนของลำดับชั้นภรรยาเจ้า?

เจ้าจอมมารดา คืออะไร?

เจ้าจอมมารดา คือ ฐานันดรศักดิ์ของพระสนมเอกกับพระสนมโทที่มิใช่สมาชิกแห่งพระราชวงศ์ แต่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาในพระเจ้าแผ่นดิน


เจ้าจอมมารดา อยู่ในตำแหน่งไหนของลำดับชั้นภรรยาเจ้า

1.พระอัครมเหสี

 • สมเด็จพระบรมราชินีนาถ (Her Majesty Queen)
 • สมเด็จพระบรมราชินี (Her Majesty Queen)
 • สมเด็จพระราชินี (Queen)
 • สมเด็จพระบรมราชเทวี (Her Majesty Queen)
 • สมเด็จพระอัครราชเทวี (Her Majesty Queen)

2.พระมเหสี

 • พระนางเจ้า พระวรราชเทวี (Her Majesty Queen/Her Royal Highness)

3.พระราชเทวี

พระนางเจ้า พระราชเทวี (Her Royal Highness)

4.พระนางเธอ (Her Royal Highness)

5.พระอรรคชายาเธอ (Her Highness)

6.พระราชชายา

 • พระวรราชชายา (Her Royal Highness)
 • พระราชชายา (Her Highness)

7.พระสนมเอก

 • เจ้าคุณพระ ( Royal Noble Consort)
 • เจ้าคุณจอมมารดา (Noble Consort)
 • เจ้าจอม (Consort)

8. พระ (Lady)

9.พระสนม

 • เจ้าจอมมารดา (Noble Consort)

 • เจ้าจอม (Consort)

 • จอมมารดา (Front Palace Consort)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.