ยูลิอุส ไมเออร์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ยูลิอุส ไมเออร์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ยูลิอุส ไมเออร์ คือใคร?

ยูลิอุส โลทาร์ ไมเออร์ เป็นนักเคมีชาวเยอรมัน เขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการพัฒนาตารางธาตุตัวแรกของธาตุเคมี

ประวัติของ ยูลิอุส ไมเออร์

ชื่อจริง : Julius Lothar Meyer 

เกิด :19 สิงหาคม 1830

เสียชีวิต : 11 เมษายน 1895

อายุ : 64 ปี


ผลงาน

ในปี  ค.ศ.  1869-1870  ไมเออร์ได้เขียนกราฟแสดงสมบัติกายภาพของธาตุโดยเรียงอะตอม  ซึ่งกราฟที่ได้จะชี้ให้เห็นว่าสมบัติของธาตุมีความคล้ายคลึงกันเป็นช่วงๆ  การจัดกราฟเป็นหมวดหมู่  ดังนี้

  • เขียนกราฟสมบัติทางกายภาพของธาตุ  เช่น  จุดเดือด  จุดหลอมเหลว และความหนาแน่น  โดยเรียงลำดับตามมวลอะตอมของธาตุ  เรียกว่า Lothar  Meyer,s  Curve  
  • เขียนกราฟตามจุดหลอมเหลวของธาตุโดยเรียงตามมวลอะตอม  พบว่า  จุดหลอมเหลวของธาตุจะซ้ำกันเป็นช่วงๆ  คือจุดหลอมเหลวขึ้น  ลง  เป็นช่วงๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมบัติของธาตุมีความคล้ายคลึงกับเป็นช่วงๆ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.