วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2560 (วันที่ 11 ก.ค. เป็นวันหยุดชดเชยหรือไม่?)

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2560 มีวันหยุดราชการวันไหนบ้าง แล้ววันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเดิมเป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา จะถือเป็นวันหยุดราชการอีกวันหรือไม่? ทาง Zcooby จึงขอนำข้อมูลมาแจ้งให้ทราบนะครับ

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2560 (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)

หากไม่นับวันหยุดครึ่งปีของธนาคาร (1 ก.ค.) แล้ว เดือนกรกฎาคม 2560 จะมีวันหยุดราชการทั้งหมด 4 วันดังนี้ครับ

  • 1 กรกฎาคม 2560 (วันเสาร์) – วันหยุดครึ่งปีของธนาคาร (เฉพาะส่วนของธนาคารเท่านั้น)
  • 8 กรกฎาคม 2560 (วันเสาร์) – วันอาสาฬหบูชา
  • 9 กรกฎาคม 2560 (วันอาทิตย์) – วันเข้าพรรษา
  • 10 กรกฎาคม 2560 (วันจันทร์) – วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
  • 28 กรกฎาคม 2560 (วันศุกร์) – วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

*****************************

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นวันหยุดชดเชยหรือไม่?

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 “ไม่ถือ”ว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ

เหตุผล – เนื่องจากปีนี้ทั้งวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ โดยหลักแล้ว จะมีวันหยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน ตามประกาศด้านล่างนี้ครับ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔) ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๔/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗)

ให้ถือเป็นหลักการว่า หากกรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน ๑ วัน

ดังนั้นกรณีวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ ๑ วัน เท่านั้น

ที่มา : http://www.soc.go.th/acrobat/holiday2560edit.pdf

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.