จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ คือใคร?

จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ คือใคร?

จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ (ปัจจุบันตำแหน่งร้อยเอกหญิง) ได้รับพระราชทานยศจาก ว่าที่ ร้อยเอกหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นร้อยเอกหญิง โดยมีการประกาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา

โดยเมื่อ วันที่ 4 มี.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย โดย ว่าที่ ร้อยเอกหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นได้รับการพระราชทานยศ ร้อยเอกหญิง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/011/T_0001.PDF

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.