ถ่ายทอดสดจาก “กะอ์บะฮ์” มหานครเมกกะ

ถ่ายทอดสดจาก “กะอ์บะฮ์” มหานครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

มหานครเมกกะ (Mecca) ซึ่งเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม และเป็นที่ตั้งของ “กะอ์บะฮ์” (Kaaba) อาคารทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางมัสยิดอัล-ฮะรอม สถานที่ประกอบพิธีปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญ

การประกอบพิธีฮัจญ์ หรือ การทำฮัจญ์ ภาษามลายูปัตตานีเรียก บูวะฮายี คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่มักกะฮ์ ในเดือนซุลฮิจญะฮ์ ตามวันเวลา และสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง ทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง ที่จะต้องปฏิบัติ

ในปีนี้ (พ.ศ. 2566) พิธีฮัจญ์จะมีขึ้นในช่วง 26 มิ.ย. 2566 – ส. 1 ก.ค. 2566 แต่ในช่วงอื่นๆของปีนอกจากระยะเวลาดังกล่าว ชาวมุสลิมจากที่ต่างๆทั่วโลกก็นิยมเดินทางมาแสวงบุญที่ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ในซาอุดิอาระเบีย โดยเป็นการจาริกแสวงบุญที่เรียกว่าพิธีอุมเราะห์  

ถ่ายทอดสดจาก “กะอ์บะฮ์” มหานครเมกกะ ซาอุดิอาระเบีย

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.