ถ่ายทอดสดจาก “กะอ์บะฮ์” มหานครเมกกะ

ถ่ายทอดสดจาก “กะอ์บะฮ์” มหานครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

มหานครเมกกะ (Mecca) ซึ่งเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม และเป็นที่ตั้งของ “กะอ์บะฮ์” (Kaaba) อาคารทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางมัสยิดอัล-ฮะรอม สถานที่ประกอบพิธีปฏิบัติศาสนกิจที่สำคัญ

ในปีนี้ พิธีฮัจย์จะมีขึ้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม แต่ในช่วงอื่นๆของปีนอกจากระยะเวลาดังกล่าว ชาวมุสลิมจากที่ต่างๆทั่วโลกก็นิยมเดินทางมาแสวงบุญที่ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ในซาอุดิอาระเบีย โดยเป็นการจาริกแสวงบุญที่เรียกว่าพิธีอุมเราะห์  

ถ่ายทอดสดจาก “กะอ์บะฮ์” มหานครเมกกะ ซาอุดิอาระเบีย

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.