ไก่ วัฒนา คือใคร? พร้อมประวัตินักการเมืองชื่อดัง วัฒนา เมืองสุข

ไก่ วัฒนา เมืองสุข พร้อมประวัตินักการเมืองชื่อดัง

ไก่ วัฒนา คือใคร?

วัฒนา เมืองสุข (ชื่อเล่น ไก่) แกนนำพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติของ วัฒนา เมืองสุข

ชื่อจริง : วัฒนา เมืองสุข

ชื่อเล่น : ไก่

เกิด : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2500

อายุ : 61 ปี

การศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย และระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายเศรษฐกิจ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน : เริ่มทำงานเป็นทนายความ ประจำสำนักกฎหมายดิศญุตม์และวัฒนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525

ครอบครัว : สมรสกับนางพัชรา เจียรวนนท์ บุตรสาวของนายสุเมธ เจียรวนนท์ ผู้บริหารเครือบริษัทซีพี เมื่อปี พ.ศ. 2535 ทั้งคู่มีบุตรด้วยกันทั้งหมด 3 คน เป็นชาย 1 หญิง 2

ตำแหน่งทางการเมืองของ วัฒนา เมืองสุข

ในปี พ.ศ. 2539 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคชาติพัฒนา และปี พ.ศ. 2543 สังกัดพรรคไทยรักไทย จนได้รับตำแหน่งทางการเมือง ดังนี้

  • พ.ศ. 2541 – 2542 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์)
  • พ.ศ. 2544 -2545 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
  • พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • พ.ศ. 2554 ได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 22 สังกัดพรรคเพื่อไทย
  • พ.ศ. 2557 ได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 58

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.