กนกวรรณ วิลาวัลย์ คือใคร? ประวัติและผลงานของ กนกวรรณ วิลาวัลย์

กนกวรรณ วิลาวัลย์ คือใคร? ประวัติและผลงานของ กนกวรรณ วิลาวัลย์

กนกวรรณ วิลาวัลย์

กนกวรรณ วิลาวัลย์ คือใคร?

กนกวรรณ วิลาวัลย์ หรือ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ศรีจันทร์งาม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย, รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี 1 สมัย

เป็นบุตรีของนายสุนทร วิลาวัลย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีหลายสมัย


ประวัติของ กนกวรรณ วิลาวัลย์

ชื่อจริง : ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ศรีจันทร์งาม

ชื่ออื่น : กนกวรรณ วิลาวัลย์

ชื่อเล่น : โอ๊ะ, ครูพี่โอ๊ะ

เกิด : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2509

อายุ : 55 ปี

อาชีพ : นักการเมือง

สังกัด : พรรคภูมิใจไทย

ครอบครัว : สมรสกับนายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีบุตร-ธิดา 3 คน

การศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก จากคณะสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

ตำแหน่งที่ผ่านมาของ กนกวรรณ วิลาวัลย์

  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแทนนางนาที รัชกิจประการ
  • รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย
  • อาจารย์พิเศษ วิชาการเมืองการปกครองไทย (Thai Politics Government) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขต 1 สังกัดพรรคไทยรักไทย
  • อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
  • อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เขตอำเภอกบินทร์บุรี

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.